THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ NĂM 2021

 • Giáo viên

 • Tư vấn
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ NĂM 2021
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ NĂM 2022

                         Kính gửi:          - Sở Y tế tỉnh/ thành phố;

                                                   - Bệnh viện đa khoa tỉnh/thành phố B;

                                                   - Bệnh viện Quận/ Huyện

                                                   - Trung tâm kiểm soát bệnh tật;

                                                   - Trung tâm y tế Quận/Huyện/ Thành phố;

Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ Quyết định số 7846/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 và Quyết định số 4441/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

Căn cứ Hợp tác đào tạo, tuyển sinh giữa Trường Đại học Y tế công cộng và Công ty cổ phần Đào tạo & Phát triển nhân lực Thăng Long về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế;

Nhằm tạo điều kiện cho các viên chức chuyên ngành y tế có đủ điều kiện bổ sung chứng chỉ vào ngạch bậc theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế như sau:

 • Y tế công cộng (hạng I, hạng II, hạng III);
 • Bác sỹ Y học dự phòng (hạng I, hạng II, hạng III);
 • Bác sỹ (hạng I, hạng II, hạng II
 • Dân số viên (hạng II, hạng III, hạng IV);
 • Điều dưỡng (hạng II, hạng III, hạng IV);
 • Kỹ thuật y (hạng II, hạng III, hạng IV);
 • Hộ sinh (hạng II, hạng III, hạng IV);

        I. thông tin đăng ký học

             1.Địa điểm tổ chức lớp học: tại địa phương theo nhu cầu của đơn vị (nếu đủ số lượng).

             2.Thời gian khai giảng: Liên tục hàng tháng, thời gian cụ thể theo nhu cầu của các đơn vị, số lượng từ 30 học viên trở lên.

              Nếu số lượng học viên ít hơn 30 học viên/lớp học, đơn vị vui lòng thông báo để BTC ghép lớp học phù hợp nhu cầu của học viên.

 - Thời gian bồi dưỡng: 06 tuần/khóa học (học trong giờ hành chính hoặc học thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần), tổng số tiết học: 240 tiết

-  Hình thức học: tập trung/tập trung kết hợp trực tuyến/trực tuyến

      II.đối tượng và chương trình đào tạo

1. Đối tượng

Chức danh nghề nghiệp Hạng I Hạng II Hạng III Hạng IV
Y tế công cộng - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng I - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng II - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng III) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III  
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) có thời gian giữ chức danh Y tế công cộng chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm - Viên chức giữ chức danh Y tế công cộng (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm    
Bác sỹ - Bác sỹ cao cấp (hạng I) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Bác sỹ chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Bác sỹ (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  
- Bác sỹ chính (hạng II) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên - Bác sỹ (hạng III) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên    
Bác sỹ Y học dự phòng - Bác sỹ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  
- Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng  II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên hoặc tương đương - Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên hoặc tương đương - Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III) và tương đương đang trong thời gian tập sự  
Dân số viên - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp daanh số viên hạng II chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV  
  - Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên hoặc tương đương - Dân số viên hạng IV  
Điều dưỡng   - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV hoặc tương đương chưa có chứng chỉ  bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
  - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV  
Kỹ thuật y   - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y (hạng III) hoặc tương dương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
  - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV  
Hộ sinh   - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
  - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III hoặc tương đương - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp họ sinh hạng IV hoặc tương đương  

       2. Chương trình đào tạo

Chương trình được thực hiện theo quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng,y tế công cộng hạng I, II, III và chức danh nghề nghiệp dân số, điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh hạng II, III, IV của Bộ Y tế, cấu trúc chương trình gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý Nhà nước và các kỹ năng chung

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.

        3. Chứng chỉ : Các học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế của Trường Đại học y tế công cộng.

        4. Kinh phí đào tạo:   

STT Hạng Số học viên Kinh phí
1. Hạng I Từ 16 - 29 học viên 8.400.000
2. Từ 30 - 49 học viên 6.500.000
3. Từ 50 - 70 học viên 5.200.000
1. Hạng II Từ 16 - 29 học viên 7.000.000
2. Từ 30 - 49 học viên 5.400.000
3. Từ 50 - 70 học viên 4.500.000
1. Hạng III Từ 16 - 29 học viên 5.600.000
2. Từ 30 - 49 học viên 4.350.000
3. Từ 50 - 70 học viên 3.500.000
1. Hạng IV Từ 16 - 29 học viên 4.200.000
2. Từ 30 - 49 học viên 3.300.000
3. Từ 50 - 70 học viên 2.600.000

         Lưu ý:

- Kinh phí trên áp dụng cho lớp học tổ chức trực tuyến tại Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

- Đối với các lớp tổ chức tại các cơ quan, đơn vị của học viên tại địa phương: Mức thu trên chưa bao gồm tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ lớp học, chi phí đi lại và ăn nghỉ của giảng viên/trợ giảng đến giảng dạy và chi phí tổ chức đi thực tế (nếu có). Định mức ăn, nghỉ theo thực tế hoặc theo thỏa thuận giữa đơn vị y tế và Ban tổ chức lớp học.

- Học viên tự túc ăn, ở, đi lại trong thời gian học.

5. Hồ sơ đăng ký học:

5.1. Hồ sơ bao gồm:  Đơn đăng ký học, phiếu học viên, bản sao Quyết định giữ ngạch viên chức, bản sao bằng đại học/CK/cao đẳng, 2 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên phía sau ảnh).

Đối với các lớp tổ chức tại cơ quan, đơn vị của học viên: Học viên nộp hồ sơ cho cán bộ điều phối của cơ quan/ đơn vị, cán bộ điều phối tổng hợp và gửi về Ban tổ chức lớp học của Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long.

         5.2. Thông tin liên hệ:

          CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG
          VP HN: Số 27, liền kề 1, Tổng cục V-BCA, Tân Triều, Thanh Trì , Hà Nội
          Tel : 024.35596558                     * Email: vinaedu.tl@gmail.com

          Phụ trách đào tạo: Vũ Hương 0982.043.469

Kính mong các cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh này tới các cơ sở trực thuộc, hoặc các cán bộ đủ điều kiện học, đơn vị có nhu cầu đăng ký với chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!