Giới thiệu

Giới thiệu

  

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long

- Tên viết tắt: VINAEDU

- Địa chỉ: Số 27, liền kề 1, Tổng cục V BCA, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.35596558/ 0982043469

- Fax: 024.35596558

- E-mail: cskh@vinaedu.vn / vinaeduhn@gmail.com

- Wedsite: vinaedu.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số 0107970850 ngày 21/08/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

- Đại điện pháp nhân: Bà Vũ Thị Thu Hương

- Các lĩnh vực hoạt động chính:

Chi tiết:

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Điều 4, Nghị định 79/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành Nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản);

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (Điều 52, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng (Điều 53, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 55, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 54, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện (Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 3 Nghị định 79/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành Nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản);

- Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ (Điều 21 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động);

- Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu (Điều 19 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp

- Đào tạo kỹ năng mềm