0961.33.6162

Giới thiệu

Giới thiệu

  

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long

- Tên viết tắt: VINAEDU

- Địa chỉ: Số 27, liền kề 1, Tổng cục V BCA, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.35596558/ 0982043469

- Fax: 024.35596558

- E-mail: vinaedu.tl@gmail.com

- Wedsite: vinaedu.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập: Số 0107970850 ngày 21/08/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

- Đại điện pháp nhân: Bà Vũ Thị Thu Hương

- Các lĩnh vực hoạt động chính:

Chi tiết:

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Điều 4, Nghị định 79/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (Điều 52, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng (Điều 53, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 55, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 54, Điều 68 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện (Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

- Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu (Điều 19 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp

- Đào tạo kỹ năng mềm