0961.33.6162

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

  • Trang chủ
  • CÁC KHÓA HỌC TRỰC TRUYẾN
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

  • Giáo viên

  • Tư vấn
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ

Khai giảng liên tục hàng tháng

Chi tiết khóa học

THÔNG BÁO

Tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2024

----------------

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 9/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Hợp tác tuyển sinh giữa Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long;

Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long thông báo kế hoạch tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2024, cụ thể như sau:

1.Thời gian tổ chức:

- Hình thức học: Tập trung hoặc Trực tuyến

- Thời gian khai giảng: liên tục hàng tháng

- Thời lượng: 08 tuần

  • Chuyên viên: 160 tiết
  • Chuyên viên chính: 240 tiêt
  • Lãnh đạo cấp phòng : 80 tiết

2.Địa điểm tổ chức:

Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, 128A Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Đối tượng tham gia:

3.1.Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị.

3.2.Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên chính:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên. 

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

3.3. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí : Do học viên hoặc cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia khóa học đóng góp, với mức thu:

4.1. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

Học phí và tài liệu học tập: 1.800.000 đ/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

4.2. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

Học phí và tài liệu học tập: 2.800.000 đ/học viên (Hai triệu tám trăm triệu đồng chẵn).

4.3. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên:

Học phí và tài liệu học tập: 1.800.000 đ/học viên (Một triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).

5. Hồ sơ nhập học: Bản sao công chứng chứng minh/căn cước, sơ yếu lý lịch, bản sao công chứng giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp chuyên môn trình độ từ Trung cấp trở lên.

Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long thông báo và kính mong các cơ quan, đơn vị xem xét nhu cầu và cử cán bộ tham gia lớp học đúng thành phần, đối tượng và thời gian quy định.

Danh sách học viên tham dự lớp học gửi về Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long theo địa chỉ:

             CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG
           VP HN: số 27, liền kề 1, Tổng cục V, BCA, Yên Xá, Thanh Trì, HN.
           Website: www.vinaedu.vn
           Tel : 024.3559.6558 * Email:
quanlyvinaedu@gmail.com

           Phụ trách đào tạo: Vũ Hương 0961.33.6162

MẪU ĐĂNG KÝ

TT

Họ tên

Ngày,tháng, năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại