0961.33.6162

Danh sách giảng viên

Danh sách giảng viên

                 DANH SÁCH CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

TT

Giảng viên

Nơi công tác

 

I. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

1

Tiến Sỹ Nguyến Bá Vy

- Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế xây dựng, Trường Đại Học Xây dựng

2

Tiến Sỹ Nguyễn Đức Toàn

- Viện Khoa Học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

3

TS. Vũ Đình Phụng

- Nguyên giảng viên Trường Đại học Xây Dựng

4

Ông Vũ Hữu Kiên

- Nguyên Giảng viên ILO

5

Ông Nguyễn Xuân Đào

- Nguyên Cục phó Cục Quản lý đấu thầu - BKH

6

Ông Ngô Ngọc Quy

- Nguyên Cục phó Cục quản lý đấu thầu - BKH

7

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

- Nguyên Phó phòng Cơ chế chính sách - VKTXD

8

Ông Vũ Văn Liên

- Nguyên TP Quyết toán - BTC

 

II. GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

 

9

Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT

10

Hoàng Cương

- Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT

11

Ngô Chi Linh

- Phó trưởng phòng, Phòng Chính sách đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT

12

Phạm Thy Hùng

- Giám đốc, Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT

13

Ông Trịnh Văn Thành

- Trưởng phòng, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

14

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng

- Trưởng phòng Hỗ trợ nghiệp vụ người dùng - Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

15

Nguyễn Trường Sinh

- Phụ trách Tổng đài hỗ trợ đấu thầu - Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

16

Ông Vũ Văn Hưng

- Nguyên Chuyên viên cao cấp - Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế

17

Ông Lê Văn Thịnh

-Nguyên TP Giám định 1 - BXD

18

Ông Hoàng Thọ Vinh

-Nguyên Cục phó - Cục quản lý họat động xây dựng

19

TS Nguyễn Văn Cự

-Khoa kinh tế và QLDA - Trường ĐH Xây dựng

20

ThS Tô  Minh Thu

-Phó phòng cơ chế chính sách - Viện KTXD-BXD

21

Ông Lê Xuân Roanh

-Trường Đại học Thủy lợi

22

Ông Nguyễn Bá Đồng

-Trường Đại học Giao thông vận tải

23

Ông Đồng Xuân Khang

-Trường Đại học xây dựng

24

Ông Nguyễn Đình Tiến

-Trường Đại học xây dựng

25

Ông Vũ Quốc Anh

-Trường Đại học kiến trúc HN

26

Bà Vũ Anh

-Trường Đại học kiến trúc HN

27

Ông Nguyễn Công Khối

-Học viện cán bộ xây dựng và quản lý đô thị

28

Ông Hoàng Mạnh Cừ

-Học viện tài chính

29

Bà Nguyễn Thị Mỹ

-Trường đại học kinh tế quốc dân

30

Bà Phạm Thị Thanh Vân

-Học viện hành chính quốc gia

31

Ông Nguyễn Thanh Bình

-Nguyên cán bộ Liên đoàn lao động VN

32

Ông Nguyễn Đức Đãn

-Nguyên cán bộ Sở y tế Hà Nội

33

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

-Báo cáo viên pháp luật TP Hồ Chí Minh

 

III. GIẢNG VIÊN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG MỀM

34

Ông Trương Đoàn Thể

-Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHKTQD

35

Ông Vũ Hữu Kiên

-Giảng viên ILO

36

Ông Lê Thẩm Dương

-Chuyên gia Tài chính, Tư vấn QTDN

37

Bà Vũ Thị Hà

-Chuyên gia Tâm lý

38

Ông Nguyễn Mạnh Hà

-Học viên thanh thiếu niên

39

TS Vũ Thị Phụng

-Trường ĐHKHXH và NV

40

TS Nguyễn Thị Hà

-Học viện hành chính quốc gia

41

Ths.Ngô Minh Cách

-Khoa Marketing -  Học viện Tài chính

42

TS. Hoàng Trung Dũng

- Chủ tich Học viện chiến lược và nhân sự Kingsman

43

GV Nguyễn Tuấn Anh

- Giám đốc thương mại Miền Bắc của Tập Đoàn Quốc Tế Truyền Thông (IMC – TodayTV).

44

Ths.Nguyễn Quốc Cường

- Giám đốc điều hành Công ty BHNT AIA

- Chuyên gia đào tạo bán hang, chăm sóc khách hàng

Và còn nhiều giảng viên, chuyên gia khác