Danh sách giảng viên

Danh sách giảng viên

                 DANH SÁCH CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN

TT

Giảng viên

Nơi công tác

 

I.GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

1.

Phó Giáo sư Lê Kiều

-Nguyên Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

2.

Viện Sỹ, Tiến Sỹ Nguyễn Văn Đáng

-Nguyên Giảng viên

3.

Tiến Sỹ Nguyến Bá Vy

-Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế xây dựng, Trường Đại Học Xây dựng

4.

Tiến Sỹ Nguyễn Đức Toàn

- Viện Khoa Học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

5.

TS. Vũ Đình Phụng

Nguyên giảng viên Trường Đại học Xây Dựng

6.

Ông Vũ Hữu Kiên

Nguyên Giảng viên ILO

7.

Ông Nguyễn Xuân Đào

-Nguyên Cục phó Cục Quản lý đấu thầu - BKH

8.

Ông Ngô Ngọc Quy

-Nguyên Cục phó Cục quản lý đấu thầu - BKH

9.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

-Nguyên Phó phòng Cơ chế chính sách - VKTXD

10.

Ông Vũ Văn Liên

-Nguyên TP Quyết toán - BTC

 

II.GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

 

11.

Ông Lê Văn Tăng

-Nguyên Cục trưởng - Cục QLĐT

12.

Ông Lê Văn Thịnh

-Nguyên TP Giám định 1 - BXD

13.

Ông Hoàng Thọ Vinh

-Nguyên Cục phó - Cục quản lý họat động xây dựng

14.

TS Nguyễn Văn Cự

-Khoa kinh tế và QLDA - Trường ĐH Xây dựng

15.

ThS Tô  Minh Thu

-Phó phòng cơ chế chính sách - Viện KTXD-BXD

16.

 Ông Lê Xuân Roanh

-Trường Đại học Thủy lợi

17.

Ông Nguyễn Bá Đồng

-Trường Đại học Giao thông vận tải

18.

Ông Đồng Xuân Khang

-Trường Đại học xây dựng

19.

Ông Nguyễn Đình Tiến

-Trường Đại học xây dựng

20.

Ông Vũ Quốc Anh

-Trường Đại học kiến trúc HN

21.

Bà Vũ Anh

-Trường Đại học kiến trúc HN

22.

Ông Nguyễn Công Khối

-Học viện cán bộ xây dựng và quản lý đô thị

23.

Ông Hoàng Mạnh Cừ

-Học viện tài chính

24.

Bà Nguyễn Thị Mỹ

-Trường đại học kinh tế quốc dân

25.

Bà Phạm Thị Thanh Vân

-Học viện hành chính quốc gia

26.

Ông Nguyễn Thanh  Bình

-Nguyên cán bộ Liên đoàn lao động VN

27.

 Ông Nguyễn Đức Đãn

-Nguyên cán bộ Sở y tế Hà Nội

28.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

-Báo cáo viên pháp luật TP Hồ Chí Minh

 

III.GIẢNG VIÊN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG MỀM

29.

Ông Trương Đoàn Thể

-Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHKTQD

30.

Ông Vũ Hữu Kiên

-Giảng viên ILO

31.

Ông Lê Thẩm Dương

-Chuyên gia Tài chính, Tư vấn QTDN

32.

Bà Vũ Thị Hà

-Chuyên gia Tâm lý

33.

Ông Nguyễn Mạnh Hà

-Học viên thanh thiếu niên

34.

TS Vũ Thị Phụng

-Trường ĐHKHXH và NV

35.

TS Nguyễn Thị Hà

-Học viện hành chính quốc gia

36.

Ths.Ngô Minh Cách

-Khoa Marketing -  Học viện Tài chính

37.

TS. Hoàng Trung Dũng

- Chủ tich Học viện chiến lược và nhân sự Kingsman

38.

GV Nguyễn Tuấn Anh

- Giám đốc thương mại Miền Bắc của Tập Đoàn Quốc Tế Truyền Thông (IMC – TodayTV).

39.

Ths.Nguyễn Quốc Cường

- Giám đốc điều hành Công ty BHNT AIA

- Chuyên gia đào tạo bán hang, chăm sóc khách hàng

Và còn nhiều giảng viên, chuyên gia khác