0961.33.6162

Quyết định 1735/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ Y tế về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Quyết định 1735/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ Y tế về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Quyết định 1735/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ Y tế về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học