0961.33.6162

Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  • Trang chủ
  • Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ

15 và 25 hàng tháng

Chi tiết khóa học

Nghiệp vụ Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo NĐ số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng