0961.33.6162

Quyết định 1707/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ Y tế về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng

Quyết định 1707/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ Y tế về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Quyết định 1707/QĐ-BYT năm 2022 của Bộ Y tế về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học