0961.33.6162

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  • Trang chủ
  • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 18/06/2015 và có hiệu lực ngày 05/08/2015 

Bạn có thể tải Nghị định số 59/2015/NĐ-CP : Tại đây