0961.33.6162

Tin tức

Đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019 - 2025: Tăng số lượng và giá trị gói thầu

  • Tác giả Vũ Thị Thu Hương

  • Ngày đăng 31/ 07/ 2019

  • Bình luận 0 Bình luận

Đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019 - 2025: Tăng số lượng và giá trị gói thầu

(BĐT) - Theo mục tiêu áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM), đến năm 2025, tối thiểu 70% số lượng gói thầu; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung sẽ phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG). 

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang tổ chức soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC (TT07) quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM), trong đó sẽ đưa ra lộ trình áp dụng ĐTQM cụ thể trong giai đoạn 2019 - 2025 trên cơ sở tính chất gói thầu để đảm bảo tỷ lệ ĐTQM cả về số lượng và giá trị gói thầu.

Không đạt chỉ tiêu theo lộ trình

ĐTQM đã trải qua 3 năm triển khai chính thức với lộ trình giai đoạn 2016 - 2018 được quy định cụ thể trong TT07.

Về hiệu quả kinh tế của ĐTQM, Bộ KH&ĐT đánh giá, ĐTQM trong 3 năm qua luôn đạt tỷ lệ tiết kiệm cao hơn so với đấu thầu truyền thống (năm 2016 là 9% so với 7,11% của đấu thầu truyền thống; năm 2017 là 8,2% so với 6,98%; năm 2018 là 7,15% so với 5,26%).

Trong ĐTQM, thời gian tổ chức LCNT ngắn hơn bình quân khoảng 3 - 5 ngày so với đấu thầu truyền thống, nhân sự tham gia tổ chức LCNT, thủ tục và chi phí hành chính, chi phí đi lại giảm đáng kể. ĐTQM cũng giúp tăng cường công khai, minh bạch; giảm khiếu nại, kiến nghị…

Theo TT07, trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện LCNTQM tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Tuy nhiên, tổng kết của Bộ KH&ĐT đã chỉ rõ, tỷ lệ ĐTQM không đạt chỉ tiêu theo lộ trình quy định, bởi nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai ĐTQM còn chậm, không đảm bảo theo yêu cầu.

Một trong số những nguyên nhân được chỉ ra là việc quy định tỷ lệ áp dụng ĐTQM theo tỷ lệ % số lượng gói thầu tại TT07 dẫn đến việc lựa chọn gói thầu nào thực hiện ĐTQM mang tính chủ quan, không công bằng. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng gặp khó khăn khi theo dõi tỷ lệ triển khai ĐTQM trong năm. Trên thực tế, từ đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã có các văn bản đôn đốc triển khai ĐTQM nhưng đến cuối năm các đơn vị này mới tổng kết được tình hình triển khai, khi đó các gói thầu đều đã được thực hiện, dẫn đến không kịp thời điều chỉnh để đạt được chỉ tiêu theo quy định. 

Quy định cụ thể về số lượng và giá trị gói thầu

Theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu áp dụng ĐTQM đến năm 2025 là: “100% các thông tin trong quá trình LCNT, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên HTMĐTQG; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện trên HTMĐTQG; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên HTMĐTQG, áp dụng mua sắm tập trung trên HTMĐTQG”.

Sau khi Bộ KH&ĐT có báo cáo sơ kết tình hình triển khai ĐTQM giai đoạn 2016 - 2018 và đề xuất xây dựng lộ trình giai đoạn 2019 - 2025, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi tới các đơn vị truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Theo đó, Phó Thủ tướng chấp thuận phương án xây dựng lộ trình ĐTQM theo tính chất gói thầu được đề xuất trong báo cáo và giao Bộ KH&ĐT ban hành lộ trình ĐTQM; công khai thông tin về kết quả thực hiện ĐTQM của các cơ quan, đơn vị trên HTMĐTQG; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện ĐTQM tại báo cáo công tác đấu thầu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, lộ trình ĐTQM giai đoạn 2019 - 2025 đang được Bộ KH&ĐT xây dựng và dự kiến được đưa vào Thông tư thay thế TT07.

Được biết, Bộ KH&ĐT định hướng chia lộ trình ĐTQM thành 2 thời kỳ, từ năm 2019 - 2021 (tiếp tục thực hiện ĐTQM trên HTMĐTQG hiện tại) và từ năm 2022 - 2025 (sau khi Hệ thống mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng).

Trong giai đoạn 2019 - 2021, trước mắt năm 2019 sẽ thực hiện ĐTQM 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 2 tỷ đồng; các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng. Đồng thời, tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 50% và về tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 15%.

Năm 2020, thực hiện 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng. Đồng thời, tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 25%.

Năm 2021 thực hiện 100% các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, tư vấn nhỏ hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng 20 tỷ đồng. Đồng thời, tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% và tổng giá trị gói thầu trong năm đạt tối thiểu 35%.

Để thuận tiện cho các bộ, ngành, địa phương theo dõi tình hình thực tế nhằm kịp thời đôn đốc, giám sát việc tổ chức ĐTQM tại các đơn vị trực thuộc, Bộ KH&ĐT sẽ thường xuyên cập nhật số liệu về kết quả ĐTQM vào ngày cuối cùng của mỗi tháng trên HTMĐTQG.

Nguồn: Báo Đấu thầu - Hải Bình

Đăng bình luận