Tin tức

Thi công cơ điện cũng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng?

  • Tác giả Vũ Thị Thu Hương

  • Ngày đăng 16/ 08/ 2017

  • Bình luận 0 Bình luận

Thi công cơ điện cũng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng?

Thi công cơ điện cũng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng?

(Xây dựng) - Hoạt động thi công lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, thang máy… trong công trình xây dựng là hoạt động xây dựng. Do đó, tổ chức (nhà thầu) hoạt động trong lĩnh vực này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Công ty CP Kỹ thuật, Công trình Việt Nam (Hà Nội) là nhà thầu thi công cơ điện M&E (lắp đặt điện, nước, điều hòa, thang máy ...) và đã đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, một số hồ sơ mời thầu xây lắp có đưa tiêu chí đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là đã công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử do cơ quan chuyên môn về xây dựng quản lý.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trong trường hợp như nêu trên, hồ sơ mời thầu yêu cầu có hợp lệ không? Công ty có bắt buộc phải đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hoạt động thi công lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, thang máy… trong công trình xây dựng là hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 21 và Khoản 38, Điều 3 Luật Xây dựngnăm 2014. Do đó, tổ chức (nhà thầu) hoạt động trong lĩnh vực này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 4, Điều 148 Luật Xây dựng, phải đăng ký và được đăng tải thông tin năng lực theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 159 Luật Xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 159 Luật Xây dựng thì “Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy định”. Do vậy, việc yêu cầu nhà thầu tham gia dự thầu phải có thông tin về năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là phù hợp với quy định hiện hành.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ năng lực và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, Bộ Xây dựng đã quy định lồng ghép hai thủ tục này tại Khoản 1, Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Theo đó, sau khi được cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên trang thông tin điện tử do mình quản lý.

( Trích nguồn Báo Xây Dựng - 15/8/2017 )

Đăng bình luận