Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  • Trang chủ
  • XÂY DỰNG
  • Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  • Giáo viên

  • 1.500.000₫
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tin khóa học
Học phí:
1.500.000₫

Khóa 1: 24/07/2021

Chi tiết khóa học

 THÔNG BÁO MỞ  LỚP

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(   Cấp Chứng nhận và hướng dẫn thực hiện các VBPL xây dựng mới :  Luật Xây Dựng số 50/2014;NĐ số 59/2015/NĐ – CP, NĐ số 42/2017/NĐ-CP, NĐ số 100/2018/NĐ-CP về quản lý dự án ĐTXD; NĐ số 68/2019/NĐ-CP về QLCP ĐTXD; NĐ số 37/2015/NĐ – CP quy định chi  tiết về Hợp đồng xây dựng)

 - Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây Dựng;

      Nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng bước chuẩn hóa năng lực cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia hoạt động xây dựng, đáp ứng yêu cầu về năng lực theo các quy định hiện hành và Luật Xây dựng năm 2014, Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long thông báo mở lớp :" Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng"

I. Nội dung khoá học: đính kèm

   - Thời lượng : 24 tiết ( 3 ngày ) Khai giảng 29/06/2021

II. Đối tượng tham gia : Cán bộ, công chức; đại diện Chủ đầu tư xây dựng công trình, Ban QLDA, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; các tổ chức và cá nhân khác có tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu, tổ chuyên gia chấm thầu, tư vấn đánh giá dự án,... các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

III. Thời gian và kinh phí khoá học:

1- Thời gian : 24/07/2021

2- Kinh phí khoá học: 1.500.000 đ/học viên

- Bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, chứng nhận, khai bế giảng, và các chi phí phục vụ khác.

- Ưu đãi : Giảm kinh phí 10% đối với nhóm cán bộ tham dự từ 3 người trở lên

IV. Thủ tục và địa điểm nhập học:

1. Thủ tục nhập học:

- Mỗi học viên nộp : Bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học; Bản sao CMTND, 02 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)

2. Địa điểm học:

- Tại TP Hà Nội : Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 220 đường Láng, Hà Nội

- Tại TP Hồ Chí Minh : Học viện hành chính quốc gia, số 10, đường 3/2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

- Tại Đà Nẵng : Trường Đại học Y dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, Đà Nẵng

V. Chứng nhận : Học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình.

VI. Hỗ trợ sau khóa học :

- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật mới nhất của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và liên quan;

- Tư vấn giải đáp thắc mắc trong công việc từ các giảng viên, chuyên gia xây dựng hàng đầu Việt Nam;

- Tư vấn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Giảm kinh phí đối với các khóa học tiếp theo.

VII. Chi tiết mời liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG 
Số 27, liền kề 1 , Tập thể Tổng cục V- Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Website: www.vinaedu.vn Email : vinaedu.tl@gmail.com
Tel : 024.35596558 - Trưởng phòng đào tạo : Vũ Hương : 0982043469;

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

( Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13; và các nghị định, thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo)

 

Nội dung chương trình

 

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình ( Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13; NĐ 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư XD ; NĐ 42/2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 59/2015 về quản lý dự án đầu tư XD; Luật Đất Đai số 45/2013/QH13, NĐ số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất Đai; Luật Đầu Tư sô 67/2014/QH 13; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13; NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và thông tư hướng dẫn thi hành).

2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

6.Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

1.Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2.Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thiết kế xây dựng công trình

- Giấy phép xây dựng

- Quản lý thi công xây dựng công trình

- Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

5.Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc.

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

( Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong HĐXD theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 và các NĐ, thông tư hướng dẫn thi hành: 03/2015/TT-BKHĐT )

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng

( Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2015 và các thông tư 07,08,09/2016).

1.Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

2.Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

3.Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

4.Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

5.Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

6.Xử lý tranh chấp hợp đồng

*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc

Chuyên đề 4. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Lập tổng mức đầu tư

4. Lập dự toán xây dựng công trình

5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

6. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc

Chuyên đề 5. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

- Tạm ứng vốn đầu tư

- Thanh toán khối lượng hoàn thành;

- Quy trình, thủ tục thanh toán

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Khái niệm và phân loại quyết toán

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

*** Thảo luận, giải đáp vướng mắc

Chuyên đề 6. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 7. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

( Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015)

Chuyên đề 8. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình