Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và cấp chứng chỉ

  • Giáo viên

  • 1.000.000₫
Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và cấp chứng chỉ
Thông tin khóa học
Học phí:
1.000.000₫

Khóa 1: 13 - 15/10/2023

Khóa 2: 27 - 29/10/2023

Chi tiết khóa học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN 

VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

                                 (Hình thức học: tập trung hoặc online qua ứng dụng Zoom meeting)

( Cấp Chứng chỉ đào tạo theo Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu,­­­­­­­­­­­­­­­­ hiệu lực thi hành kể từ ngày  30  tháng  01  năm  2019)

       Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

     Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời các văn bản mới đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý và năng lực tham gia hoạt động đấu thầu, Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học : “  Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản - lựa chọn nhà thầu" tại TP Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng.

    1. Hình thức học :

Học trực tuyến (online) qua phần mềm/ứng dụng Zoom meetings. Học viên cần trang bị thiết bị điện thoại thông minh/Ipad hoặc laptop/ máy tính để bàn (có kèm webcam và microphone)

    2. Giảng viên : là các giảng viên, chuyên gia của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, BXD ( thông tin giảng viên đăng tải trên Website : muasamcong.mpi.gov.vn)

    3. Lịch khai giảng: Liên tục hàng tháng - Thời gian học : 03 ngày

Khóa 1: 13 - 15/10/2023

Khóa 2: 27 - 29/10/2023

    4. Kinh phí : 1,000.000 đ/ học viên /1 khoá học (bao gồm tài liệu, kinh phí cấp chứng chỉ)     

* Ưu đãi : Đối với nhóm cán bộ tham dự từ 05 người trở lên - giảm 10% tổng kinh phí khóa học

     5.Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, 01 bản photo chứng minh thư nhân dân..

  6. Chứng chỉ đào tạo : Học viên đạt kết quả kiểm tra được cấp Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu là 01 tài liệu quan trong trong bộ hồ sơ thi sát hạch chửng chỉ hành nghề đấu thầu theo qui định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 7. Hỗ trợ sau khóa học :  Sau khóa học , các học viên liên tục được cập nhật các văn bản mới nhất trong lĩnh vực đấu thầu, trợ giúp tư vấn giải đáp các tình huống trong công việc từ các giảng viên, chuyên gia của VINAEDU, hướng dẫn các thủ tục và thông tin liên quan về thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký danh sách cán bộ tham dự khóa học mời gửi tới email hoặc trực tiếp số điện thoại di động trước ngày khai giảng.

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG - VINAEDU
        Số 27, liền kề 1 , Tập thể Tổng cục V- Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
         Website:
www.vinaedu.vn       Email : vinaedu.tl@gmail.com
         Tel : 024.35596558  -  Trưởng phòng đà
o tạo : Vũ Hương : 0982043469;

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau :

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hiện;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.