Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu (Học viên đã có chứng chỉ cơ bản)

  • Trang chủ
  • HÀ NỘI
  • Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu (Học viên đã có chứng chỉ cơ bản)

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu (Học viên đã có chứng chỉ cơ bản)

  • Giáo viên

  • 1.500.000₫
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu (Học viên đã có chứng chỉ cơ bản)
Thông tin khóa học
Học phí:
1.500.000₫

Khai giảng liên tục hàng tháng

Chi tiết khóa học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

                                 (Hình thức học: tập trung hoặc online qua ứng dụng Zoom meeting)

         Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

        Để giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời các văn bản mới đồng thời nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, Công ty Cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Thăng Long kính mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tham dự khoá học : “  Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đấu thầu", cụ thể như sau :

    1.Địa điểm học :

     - Tại Hà Nội : Trường Đại học Y Hà Nội – 01 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

     - Tại TP Hồ Chí Minh : Học viện hành chính quốc gia, số 10, đường 3/2, quận 10, TP HCM

     -  Tại Đà Nẵng : Trường Đại học y dược Đà Nẵng , 99 Hùng Vương, Đà Nẵng

     -   Và các tỉnh,thành phố khác trên toàn quốc

    2.Giảng viên : là các giảng viên, chuyên gia của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, BXD ( thông tin giảng viên đăng tải trên Website : muasamcong.mpi.gov.vn)

    3.Lịch khai giảng: Liên tục hàng tháng 

     4.Kinh phí : 1,500.000 đ/ học viên /1 khoá học (bao gồm tài liệu, kinh phí cấp chứng chỉ) 

     * Ưu đãi : Đối với nhóm cán bộ tham dự từ 03 người trở lên - giảm 10% tổng kinh phí khóa học

     5.Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, 01 bản photo chứng minh thư nhân dân.

     6. Chứng chỉ đào tạo: Học viên đạt kết quả kiểm tra được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

     7. Hỗ trợ sau khóa học:  Sau khóa học , các học viên liên tục được cập nhật các văn bản mới nhất trong lĩnh vực đấu thầu, trợ giúp tư vấn giải đáp các tình huống trong công việc từ các giảng viên, chuyên gia của VINAEDU, hướng dẫn các thủ tục và thông tin liên quan về thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký danh sách cán bộ tham dự khóa học mời gửi tới email hoặc trực tiếp số điện thoại di động trước ngày khai giảng.

        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG - VINAEDU
        Số 27, liền kề 1 , Tập thể Tổng cục V- Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
         Website:
www.vinaedu.vn       Email : vinaedu.tl@gmail.com
         Tel : 024.35596558  -  Trưởng phòng đào tạo : Vũ Hương : 0982043469;

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

(Chương trình nâng cao)

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKH

ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu

Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá nhân)

2. Chỉ định thầu

3. Tự thực hiện

4. Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

5. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu

6. Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân

7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện

8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)

9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)

2. Chào hàng cạnh tranh

3. Mua sắm trực tiếp

4. Chỉ định thầu

5. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

6. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu

7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu

8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)

9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hóa

Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp

1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)

2. Chỉ định thầu

3. Tự thực hiện

4. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

5. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu

6. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện

7. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)

8. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp

B. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

C. BÀI KIỂM TRA

Thời lượng khóa học: 40 tiết học trong thời gian 5 ngày.

Ghi chú:

1. Nội dung chương trình và thời lượng nêu trên là yêu cầu tối thiểu;

2. Nội dung chương trình phải được cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành.