DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

  • Trang chủ
  • DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

  • Giáo viên

  • Tư vấn
DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

            

Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhận lực Thăng Long nhận cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thông tin nhà thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://muasamcong.mpi.gov.vn/).

1. Các văn bản pháp lý có liên quan đến thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

- Căn cứ Điều 5 Luật đấu thầu 4/2013/ QH13 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư (một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu 2013, Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTCquy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. Nguyên tắc đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sẽ được Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cấp 01 chứng thư số khi thực hiện đăng ký (một lần) tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Chứng thư số bao gồm tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; tên của tổ chức, cá nhân sử dụng chứng thư số, thông tin thời hạn có hiệu lực của chứng thư số,thông tin khác cho mục đích quản lý, sử dụng, an toàn, bảo mật do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định.

- Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số là 01 năm kể từ ngày chứng thư số được cấp. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, tổ chức, cá nhân đã tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được đăng ký thêm chứng thư số.

- Thông tin do bên mời thầu tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu là thông tin không hợp lệ trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quý cơ quan, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi giao nhiệm vụ đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/) cho đơn vị chúng tôi.

3. Hồ sơ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Nhà thầu cần chuẩn bị hồ sơ sau đây khi đăng ký thông tin nhà thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia:

- Đơn đăng ký nhà thầu (đơn này sẽ xuất hiện khi bạn truy cập vào mục đăng ký nhà thầu của trang mạng đấu thầu quốc gia)

- Bản scan hay bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký;

- Bản chụp hay bản scan Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký.

4. Thời hạn, chi phí liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Về thời hạn đăng ký thông tin nhà thầu theo luật định:

Trong thời gian 02 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do nhà thầu, nhà đầu tư gửi đến. Sẽ có hai trường hợp xảy ra là:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký cho phù hợp.

Về chi phí đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia: Theo quy định tại mục 2 Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính thì chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) là 500.000 đồng và lưu ý mức thu chưa bao gồm 10%VAT.

5. Các dịch vụ liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia do công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng cung cấp :

- Tư vấn cho khách hàng liên quan đến nội dung các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

- Tư vấn khách hàng soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

- Đại diện cho khách hàng để đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

- Kinh phí : 5.000.000 đồng ( đã bao gồm chi phí đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia và phí dịch vụ, chưa bao gồm hóa đơn tài chính )

Nếu Quý cơ quan/doanh nghiệp có bất cứ nhu cầu liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống trang mạng đấu thầu quốc gia, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.