THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  • Trang chủ
  • XÂY DỰNG
  • THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  • Giáo viên

  • 1.500.000₫
THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Thông tin khóa học
Học phí:
1.500.000₫

15 và 25 hàng tháng

Chi tiết khóa học

                                    THÔNG BÁO MỞ LỚP 

         BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

   - Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng;

     Nhằm tăng cường nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, từng bước chuẩn hóa năng lực cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia hoạt động xây dựng, đáp ứng yêu cầu về năng lực theo các quy định hiện hành và Luật Xây dựng năm 2014, Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long trân trọng thông báo mở lớp :" Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng"

1. Đối tượng: 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

c) Đo bóc khối lượng;

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Nội dung khoá học: đính kèm

   - Thời lượng : 32 tiết ( 04 ngày )

3. Thời gian và kinh phí khoá học:

3.1- Thời gian : Khai giảng liên tục hàng tháng

3.2- Kinh phí khoá học: 1.500.000 đ/học viên

- Bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, chứng nhận, khai bế giảng, và các chi phí phục vụ khác.

- Ưu đãi : Giảm kinh phí 10% đối với nhóm cán bộ tham dự từ 3 người trở lên

4. Thủ tục và địa điểm nhập học:

4.1. Thủ tục nhập học:

- Mỗi học viên nộp : Bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học; Bản sao CMTND, 02 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)

4.2. Địa điểm học:

- Tại TP Hà Nội : Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 220 đường Láng, Hà Nội

- Tại TP Hồ Chí Minh : Học viện hành chính quốc gia, số 10, đường 3/2, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

- Tại Đà Nẵng : Trường Đại học Y dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, Đà Nẵng

- Tại Tỉnh/thành phố khác : mời liên hệ Vũ Hương 0982.043.469 để biết thêm chi tiết.

7. Chứng nhận : Học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng công trình.

8. Hỗ trợ sau khóa học :

- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật mới nhất của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và liên quan;

- Tư vấn giải đáp thắc mắc trong công việc từ các giảng viên, chuyên gia xây dựng hàng đầu Việt Nam;

- Tư vấn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Giảm kinh phí đối với các khóa học tiếp theo.

9. Chi tiết mời liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG - VINAEDU
Số 27, liền kề 1 , Tập thể Tổng cục V- Bộ Công an, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Website: www.vinaedu.vn Email : cskh@vinaedu.vn
Tel : 024.35596558 - Trưởng phòng đào tạo : Vũ Hương : 0982.043.469;

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
  Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

bao gồm 9 chuyên đề với thời lượng 56 tiết, cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)

I. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)

1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng

1.1. Phạm vi, đối tượng và kết cấu của Luật Xây dựng

1.2. Hoạt động xây dựng

1.3. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng

2. Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai liên quan tới hoạt động xây dựng

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2.2. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2.3. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

2.4. Tài chính về đất đai và giá đất

2.5. Thu hồi đất, bồi thường, tái định cư liên quan tới dự án đầu tư xây dựng công trình

2.6. Quản lý nhà nước về đất đai

3. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng

3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

3.2. Hình thức đầu tư

3.3. Thủ tục về đầu tư khi triển khai dự án

3.4. Quản lý nhà nước về đầu tư

4. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan tới hoạt động xây dựng

4.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

4.2. Quy định chung về đấu thầu

4.3. Các chủ thể tham gia đấu thầu

4.4. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu

II. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C

1.1. Xác định chủ đầu tư xây dựng công trình

1.2. Báo cáo đầu tư xây dựng công trình

1.3. Lấy ý kiến chấp thuận về quy hoạch

1.4. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

1.5. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

1.6. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Lập thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

2.1. Phạm vi áp dụng các công trình lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

2.2. Nội dung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

2.3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

3.1. Các trường hợp được điều chỉnh

3.2. Thẩm quyền điều chỉnh và tổ chức điều chỉnh

III. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Các hình thức quản lý dự án

1.1. Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

1.2. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án

2. Các yêu cầu nội dung về quản lý dự án

2.1. Quản lý khối lượng, quản lý chi phí

2.2. Quản lý chất lượng xây dựng công trình

2.3. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

2.4. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

2.5. Quản lý môi trường xây dựng

IV. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Quá trình hình thành giá xây dựng công trình

3. Nghiệp vụ định giá xây dựng

4. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

5. Quản lý tổng mức đầu tư

6. Quản lý dự toán công trình

7. Quản lý định mức xây dựng

8. Quản lý giá xây dựng công trình

9. Quản lý chỉ số giá xây dựng

10. Quản lý hợp đồng xây dựng

11. Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

V. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình

1. Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.

2. Điều kiện năng lực hành nghề xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

3. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức

Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)

I. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án

1. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư

1.1. Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư

1.2. Nội dung và cơ cấu các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư

1.3. Nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư

1.4. Yêu cầu của công việc tính toán

2. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư

2.1. Phương pháp xác định TMĐT theo thiết kế cơ sở của dự án đầu tư

2.2. Phương pháp xác định TMĐT theo diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình và giá xây dựng tổng hợp

2.3. Phương pháp xác định TMĐT theo số liệu của các dự án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự.

2.4. Kết hợp các phương pháp để xác định tổng mức đầu tư

3. Phân tích mức độ áp dụng của các phương pháp

II. Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

1. Khái niệm hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án

1.1. Khái niệm về hoạt động đầu tư

1.2. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động đầu tư

1.3. Hiệu quả của dự án đầu tư

1.4. Phân tích đánh giá hiệu quả dự án

2. Xác định các yếu tố làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế - tài chính dự án

2.1. Tổng mức đầu tư

2.2. Lập kế hoạch đầu tư

2.3. Lập kế hoạch hoạt động

2.4. Kế hoạch khấu hao và xử lý các khoản thu hồi

2.5. Vốn lưu động

2.6. Kế hoạch trả nợ

3. Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính dự án

3.1. Báo cáo tài chính trong phân tích, đánh giá hiệu quả dự án

3.2. Xác định các chỉ tiêu kinh tế - tài chính dự án đầu tư

4. Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

5. So sánh các kết quả và lựa chọn phương án

III. Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

1. Một số vấn đề chung về suất vốn đầu tư

1.1. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của suất vốn đầu tư

1.2. Nội dung kinh tế của chỉ tiêu suất vốn đầu tư

1.3. Phân loại suất vốn đầu tư

2. Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình

2.1. Một số quan điểm cơ bản

2.2. Các căn cứ tính toán suất vốn đầu tư

2.3. Các bước tiến hành xác định suất vốn đầu tư

IV. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

1. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá

2. Phân loại chỉ số giá xây dựng

2.1. Chỉ số giá xây dựng công trình

2.2. Các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí

2.3. Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí

2.4. Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu

3. Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình

3.1. Nguyên tắc tính toán chung

3.2. Các căn cứ xác định chỉ số giá xây dựng

3.3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình

V. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

1. Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng

2. Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)

I. Phương pháp lập định mức xây dựng công trình

1. Hệ thống định mức xây dựng

1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật

1.2. Định mức tỷ lệ

2. Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình

2.1. Trình tự lập định mức dự toán xây dựng công trình

2.2. Lập định mức dự toán mới cho công tác xây dựng chưa có định mức

2.3. Vận dụng có điều chỉnh các định mức dự toán công tác xây dựng đã có

2.4. Áp dụng định mức dự toán công tác xây dựng đã có

3. Những tài liệu cần thiết phục vụ lập định mức dự toán xây dựng công trình

II. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình

1. Khái niệm, yêu cầu và phân loại đơn giá xây dựng công trình

1.1. Khái niệm đơn giá xây dựng công trình

1.2. Yêu cầu đối với đơn giá xây dựng công trình

1.3. Phân loại đơn giá xây dựng công trình

2. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

2.1. Đối với đơn giá chi tiết xây dựng công trình

2.2. Đối với đơn giá tổng hợp xây dựng công trình

III. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình

1. Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

1.1. Khái niệm máy và thiết bị thi công

1.2. Khái niệm và vai trò của giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

2.1. Trình tự xác định

2.2. Phương pháp xác định giá ca máy mới đối với các loại máy và thiết bị chưa có giá ca máy

3. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

3.1. Trình tự xác định

3.2. Nội dung và phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

4. Các ví dụ tính toán giá ca máy và giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

IV. Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1. Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.1. Khái niệm về hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.2. Phân loại hoạt động tư vấn

1.3. Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.4. Các quy định hiện hành liên quan đến quản lý chi phí tư vấn

2.2. Phương pháp xác định chi phí tư vấn

2.1. Xác định theo định mức chi phí tư vấn (tỉ lệ %) được công bố

2.2. Xác định theo dự toán

3. Sử dụng các phương pháp trên để xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình

3.1. Xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư của dự án

3.2. Xác định chi phí tư vấn trong dự toán công trình

Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)

I. Phương pháp đo bóc khối lượng

1. Khái niệm về đo bóc khối lượng xây dựng và vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng

2. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.1. Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.3. Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình

II. Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò

2. Mục đích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí

3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí

4. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

4.1. Kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng

4.2. Kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình

5. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

5.1. Hình thức tổ chức kiểm soát chi phí

5.2. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc kiểm soát chi phí

5.3. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn kiểm soát chi phí

Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)

I. Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình

1. Khái niệm

2. Nội dung

3. Vai trò

II. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

1. Nguyên tắc xác định

2. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình

2.1. Xác định chi phí xây dựng

2.2. Xác định chi phí thiết bị

2.3. Xác định chi phí quản lý dự án

2.4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.5. Xác định chi phí khác

2.6. Xác định chi phí dự phòng

III. Quản lý dự toán xây dựng công trình

1. Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

1.1. Nội dung thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

1.2. Thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)

A. Những quy định chung

I. Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

II. Các loại hợp đồng xây dựng

1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động xây dựng cần thực hiện

1.1. Hợp đồng tư vấn xây dựng

1.2. Hợp đồng thi công xây dựng công trình

1.3. Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

1.4. Hợp đồng thiết kế thi công xây dựng công trình

1.5. Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ

1.6. Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

1.7. Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

1.8. Hợp đồng chìa khóa trao tay

2. Theo giá hợp đồng

2.1. Hợp đồng trọn gói

2.2. Hợp đồng theo giá cố định

2.3. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

2.4. Hợp đồng theo thời gian

2.5. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

III. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

IV. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

V. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng

VI. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

B. Những quy định cụ thể

I. Các thông tin về Hợp đồng xây dựng

1. Thông tin về hợp đồng xây dựng

2. Căn cứ ký kết hợp đồng

3. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng

II. Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện

1. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng

2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng

3. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

III. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

1. Giá hợp đồng xây dựng

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng

3. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

4. Thanh toán hợp đồng xây dựng

5. Hồ sơ thanh toán

6. Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng xây dựng

7. Quyết toán hợp đồng xây dựng

8. Thanh lý hợp đồng xây dựng

IV. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

1. Quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu và bên nhận thầu

2. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn

3. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn

4. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng công trình

5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình

6. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp thiết bị công nghệ

7. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu cung cấp thiết bị công nghệ

8. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu EPC

9. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC

10. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu trong hợp đồng chìa khóa trao tay

11. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu hợp đồng chìa khóa trao tay

V. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Nguyên tắc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

2. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

3. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

4. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

VI. Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

1. Tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng

2. Chấm dứt (hủy bỏ) hợp đồng xây dựng

3. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng

4. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

VII. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

1. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng

2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

VIII. Các nội dung khác của hợp đồng

1. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng

2. Hợp đồng thầu phụ

3. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

4. Điện, nước và an ninh công trường

5. Vận chuyển thiết bị công nghệ

6. Rủi ro và bất khả kháng

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

I. Thanh toán vốn đầu tư

1. Các yêu cầu cơ bản

2. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư

II. Quyết toán vốn đầu tư

1. Các yêu cầu cơ bản

2. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán

3. Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư

4. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

5. Phê duyệt quyết toán

6. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán

7. Thời hạn quyết toán

8. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

III. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

1. Các yêu cầu, nguyên tắc

2. Phương pháp quy đổi

IV. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

1. Các yêu cầu chung

2. Các quy định cụ thể về xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (4 tiết)